VILLA ANNA

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Společnost FOCUS CRO Placement, s.r.o., IČ 26450062, Pod třešňovkou 234, PSČ 156 00, provozovatel ubytovacího zařízení VILLA ANNA a souvisejícího on-line rezervačního systému, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

V těchto Zásadách je vysvětleno, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme, používáme a poskytujeme vaše osobní údaje (přičemž osobními údaji se myslí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby).

V souvislosti s osobními údaji řídíme těmito základními principy:

 • Pečlivě zvažujeme, jaké osobní údaje od vás požadujeme a jaké osobní údaje o vás zpracováváme.
 • Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou máme důvod je uchovávat.
 • Snažíme se vám vše co nejvíce zjednodušit kontrolu nad osobními údaji, které zpracováváme.
 • Pokud jde o způsob, jakým shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje, usilujeme o maximální transparentnost.

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme

Ke splnění požadavků uživatelů webových stránek můžete být požádáni o poskytnutí některých nebo všech informací uvedených níže:

 • Jméno, příjmení, titul
 • E-mailová adresa
 • Fakturační a dodací adresa
 • IČ, DIČ
 • Telefonní číslo
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o zakoupených službách nebo zboží
 • Informace o použití internetových stránek (cookies, IP adresa)

Kdy společnost tyto údaje shromažďuje

Společnost shromažďuje osobní údaje, které nám poskytnete při registraci nebo zadání objednávky. Informace dále získáváme např. tehdy, když dobrovolně vyplníte dotazník zákazníka, poskytnete nám zpětnou vazbu a zúčastníte se soutěže. Informace o používání webových stránek jsou získávány prostřednictvím souborů cookie.

Když se přihlásíte k odběru newsletteru, bude společnost vaši e-mailovou adresu a případně vaše jméno používat pro zasílání obchodních sdělení do té doby, než se z odběru newsletteru odhlásíte. Zrušení registrace je možné provést kdykoli.

Jak používáme vaše osobní údaje

Informace o vás shromažďujeme a zpracováváme výhradně pro uvedený účel (uvedené účely):

 • pro identifikaci zákazníka
 • pro vyřízení Vaší objednávky
 • při platebním procesu
 • pro informování o naší nabídce zboží a služeb a o marketingových akcích
 • pro zlepšení kvality našich služeb
 • pro sledování trendů chování našich zákazníků
 • pro vylepšení designu našich e-shopů
 • pro plnění zákonných daňových či jiných povinností
 • pro případné vymáhání pohledávek za zákazníkem

Všechny osobní údaje budou považovány za důvěrné. Osobní údaje, které o vás shromáždíme, budou zpracovávány, používány a uchovávány za účelem zpracování a provádění vašich objednávek, včetně kontroly finanční situace, personalizace webové stránky a marketingových činností.

Příjemci osobních údajů

 • společnost Trevlix s.r.o., IČ 14091887, jakožto poskytovatele elektronického obchodu
 • služba Google Analytics společnosti Google, pro analýzu chování zákazníků na našich eshopech

Předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků

Naše společnost nepředává žádné údaje v rámci skupiny.

Práva subjektu údajů

Máte právo:

 • na přístup k osobním údajům
 • na opravu nepřesných osobních údajů
 • na výmaz osobních údajů
 • na omezení zpracování osobních údajů
 • vznést námitku vůči zpracovávání
 • získat osobní údaje, které jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu

Hodlá-li si subjekt údajů stěžovat na společnost ohledně toho, jak byly jeho osobní údaje zpracovávány, nebo hodlá-li se odvolat proti jakémukoli rozhodnutí, může se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese dpo@villaanna.cz, nebo podat stížnost u příslušného orgánu dohledu, v tomto případě Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelů uvedených v těchto Zásadách nebo ne déle, než je stanoveno právním řádem.

 Jiné webové stránky

Tyto Zásady jsou platné pouze pro tyto webové stránky. Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné stránky. Upozorňujeme proto, že společnost neodpovídá a nepřijímá odpovědnost za obsah externích webových stránek, i když na ně na našich webových stránkách odkazujeme.

Soubory cookie

Co jsou soubory cookie

Cookie je tvořen základním textovým souborem obsahujícím anonymní informace zahrnující jedinečný identifikátor uživatele a název internetové stránky.