VILLA ANNA

Vážení hosté, vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt!

Jsme rádi, že Vás můžeme přivítat v našich apartmánech a věříme, že zde budete spokojeni. Na několika dalších řádcích jsme pro Vás připravili základní informace, kterým věnujte laskavě náležitou pozornost. Tento „Provozní řád“ se vztahuje na všechny ubytované osoby a je pro ně závazný. Věříme, že dále uvedená pravidla budete respektovat s pochopením a přispějete tak k vytvoření dobrých podmínek pro Váš nerušený pobyt a pobyt dalších hostů. Pokud však budete mít nějaké dotazy či potřeby k ubytování, neváhejte se na nás obrátit.

Ivana a Jan Cuřínovi.

Vážení hosté, základní informace pro Vás

 

Adresa Vašeho pobytu:           VILLAANNA – apartmány, Čistá v Krkonoších č. p. 45,

                                                CZ  543 44  Černý Důl

 

Telefony recepce:                   +420 603 852 777, +420 603 436 785

Wi-Fi:                                       SSID: VillaAnna_Guest Password/heslo: 45454545

Souřadnice GPS:                    50°37’6.917″N, 15°42’34.643″E

Nadmořská výška:                   517m

                                                                          Provozní řád

Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s tímto provozním řádem

Důležitá upozornění na úvod:

 • celý vnitřní prostor objektu je přísně nekuřáckou zónou
 • společné prostory a okolí objektu je střeženo kamerovým systémem
 • v zimních měsících se nezdržujte v místech, kde hrozí pád sněhu ze střechy

Obecné

 • Příjezd hostů do apartmánů je možný pouze po předchozí potvrzené rezervaci, písemné nebo telefonické domluvě.
 • Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele (návaznost na platební a storno podmínky).
 • Ubytování začíná prvním sjednaným dnem, a to od 16:00 hodin a končí posledním sjednaným dnem, nejdéle však do 10:00 hodin. Nebyla-li ubytovací doba sjednána jinak, uvolní host apartmán ve stanovené lhůtě, jinak mu může být účtován pobyt i za následující den.
 • Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti, ze kterého budou použity údaje pro vyplnění ubytovacího formuláře a knihy hostů a host obdrží přístup /klíč, karta/ k apartmánu a do objektu.
 • Při ubytování přebírá host apartmán bez závad, případné zjištěné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli ubytovacího zařízení. Pokud dojde k poškození apartmánu, nebo jakékoli jiné části ubytovacího zařízení, ať už z nedbalosti, nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit v plné výši.
 • V případě, že host předá apartmán s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě.
 • Provozovatel je oprávněn během pobytu kontrolovat stav apartmánů.
 • Nedodržení provozních, zejména bezpečnostních pokynů může být pokutováno až do výše 5.000,- Kč a požadována úhrada škody až do výše způsobené újmy.
 • Objekt je pro provoz řádně zabezpečen, avšak za peníze a cenné věci provozovatel odpovídá jen tehdy, převzal-li je do úschovny na základě potvrzení.
 • V případě závažného porušení provozního řádu si provozovatel vyhrazuje právo ubytovaného okamžitě a bez náhrady z dalšího pobytu vyloučit.
 • Za škody způsobené na majetku provozovateli je host plně odpovědný v souladu s právním řádem České republiky.
 • Provozovatel učinil opatření, aby nedocházelo k újmám na zdraví, ale provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů.

Povinnosti hosta v průběhu pobytu

 • V době od 22:00 hod. do 6:00 hod. dodržovat noční klid.
 • Udržovat pořádek a čistotu, jak v celém vnitřním objektu, tak v přilehlém okolí.
 • Z hygienických důvodů použít na přistýlku povlečení a ochranný kryt matrací. Vše potřebné je připraveno v úložném boxu přistýlky.
 • Při každém odchodu z apartmánů zkontrolovat vodovodní uzávěry, že nikde neteče voda a vyjmout kartu ze spínacího zařízení (tím se zhasnou všechna světla a odpojí se zásuvky vyjma ledničky).
 • Při opuštění objektu uzavřít okna v apartmánu, při příchodu i odchodu uzamknout vchodové dveře a přístupová vrata, příp. lyžárnu/úschovnu kol.
 • Případnou ztrátu klíče nebo přístupové karty nahlásit neprodleně provozovateli a uhradit s tím spojenou škodu.
 • Děti do 10 let mít z bezpečnostních důvodů pod stálým dozorem dospělých ve všech prostorách objektu a přilehlém okolí. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za dítě i za případné škody způsobené dítětem.
 • Mít pod dohledem pohyb dětí po schodišti objektu, kde historické zábradlí může být pro děti snadněji překonatelné.
 • Řídit se požárním řádem, seznámit se s umístěním hasicích přístrojů.
 • Řídit se pokyny provozovatele a provozním řádem.

Není dovoleno

 • Vstupovat do objektu v lyžařské či zimní obuvi, vstup do objektu je pouze v neznečištěné obuvi vhodné i k obutí v interiéru.
 • Vjíždět na parkoviště objektu s vozidly těžšími než 3.500,- kg, nebo jezdit s vozidlem po zahradě
 • Kouření v objektu.
 • Používat otevřeného ohně a vlastních elektrických spotřebičů vyjma přístrojů sloužících a určených k osobní hygieně (holicí strojek apod.).
 • Bez svolení provozovatele není dovoleno rozdělávat oheň v krbu, krbových kamnech a ohništích.
 • Bez souhlasu provozovatele není dovoleno přemisťovat vybavení apartmánů, přenášet jednotlivé kusy zařízení či vybavení mezi jednotlivými apartmány, provádět jakékoliv úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě (včetně výměny žárovek) nebo do jiné instalace.

 

 • Vylévat či odhazovat do sanitárních odpadů biologicky neodbouratelný odpad jako např. dámské vložky, náplasti apod., protože objekt je vybaven vlastní biologickou čističkou odpadních vod.
 • Sušení většího množství prádla na radiátorech v pokojích či v oknech.
 • Bez souhlasu provozovatele není dovoleno vodit do objektu osoby, které zde nejsou ubytované nebo přechovávat domácí nebo jiná zvířata.
 • Vstupovat do prostor opatřených nápisem „pouze pro personál, zákaz vstupu“ nebo s označením „privát“.
 • Řezat, trhat, lámat či jinak poškozovat okrasné rostliny a dřeviny uvnitř objektu nebo v přilehlé zahradě.
 • Přenášet a vynášet vybavení apartmánů.
 • Ponechávat svoje věci ve společných prostorách objektu (boty, zavazadla apod.).
 • Manipulovat s venkovní vířivkou bez svolení provozovatele.
 • Další omezení najdete v části „Zahrada“, „Bazén“, a „Vířivka“.

___________________________________________________________________________________

Provozní informace doplňující provozní řád

Příjezd

Příjezd v den nástupu je možný od 16:00 hod do 22:00 hod., výjimečně, pokud provozní podmínky dovolí lze dojednat individuální hodinu příjezdu předem.

Odjezd

Odjez v den ukončení pobytu je od 7:00 do 10:00 hod. Po dohodě je možné si ponechat zavazadla v penzionu, či deponovat sportovní vybavení v lyžárně objektu, pokud se rozhodnete u nás strávit např. další víkend.

Vybavení pokojů

Naší snahou je vybavit apartmány, aby působily příjemně a mile a Vy jste se v nich dobře cítili. Každý náš apartmán je jiný a je jinak vybavený. Nejenom s ohledem na tuto skutečnost není dovoleno vynášet věci z apartmánů a přemisťovat vybavení, zejména vybavení kuchyněk mezi jednotlivými apartmány. Zároveň s ohledem na historický objekt a dřevěné trámoví není možno povolit shromažďování většího počtu osob v apartmánech (převyšující dvojnásobek maximální povolené kapacity apartmánu) a společný tanec více osob v nadzemních podlažích objektu.

Zkontrolujte prosím laskavě po příjezdu, zda vybavení apartmánu je úplné a nepoškozené. Pokud byste našli případně závadu ve vybavení, neprodleně ji nahlaste, nejpozději večer po Vašem příjezdu, protože by Vám jinak mohla být účtována k tíži. Pokud poškodíte vybavení apartmánu, jste povinni uhradit poškozené vybavení v plné výši.

Seznam vybavení apartmánu naleznete v jednotlivých apartmánech. Výše běžných náhrad v případě poškození za jednotlivé části vybavení a soupis vybavení společných prostor je k nahlédnutí u správce objektu.

Úklid, čistota

Úklid apartmánů je prováděn před Vaším příjezdem s použitím úklidových prostředků maximálně šetrných k Vašemu zdraví i k životnímu prostředí.

Věnujeme mu maximální péči, přesto se však může stát, že objevíte drobný nedostatek. Budeme rádi, když nás na něj upozorníte, protože naší snahou je takový nedostatek odstranit v co možná nejkratší době a zároveň takovým nedostatkům dále předcházet.

Cena za úklid apartmánu není součásti ceny za pobyt. Cena za závěrečný úklid je uvedena v aktuálním platném ceníku za ubytování a služby, není-li aktuálně uvedeno jinak.

Místní taxa/poplatek

Na základě ustanovení zákona č. 565/1990Sb o místních poplatcích jsou hosté povinni platit místní taxu/poplatek za pobyt, který není součástí ceny za pronájem apartmánu. Tento poplatek je v plné výši odváděn Místnímu úřadu v Černém dole a není součástí ceny za pobyt. Výše poplatku je v Černém Dole stanovena za osobu a den. Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší18-ti let a osoby starší 70-ti let.

Aktuální výše poplatku je uvedena v ceníku za ubytování a služby.

Poplatky za pobyt jsou vybírány pouze v hotovosti při Vašem příjezdu/odjezdu.

Vstup do objektu

Do penzionu vede pouze vstup přes mostek potoku Čistá. Přístup na pozemek je uzamykatelnými vraty na konci mostku. Noční osvětlení příchodu a příchodové cesty k domu se rozsvěcuje automaticky.

Ke každému apartmánu jsou k dispozici klíče / přístupová karta od vstupu do objektu. Žádáme všechny hosty, aby za sebou zamykali a chránili tak majetek svůj i ostatních hostů. Pro zajištění maximální bezpečnosti je prostor před vstupem, prostor parkoviště vozidel hostů a společný prostor okolo domu snímám kamerovým systémem.

V objektu je povolena pouze domácí obuv, nebo čistá obuv vhodná i pro nošení v interiéru. Hosté se přezouvají po vstupu do objektu. Pro každý apartmán je ve vstupní chodbě vyhrazen jeden box na obuv. Pro lyžařské boty či jinou zimní obuv i promoklé sportovní oblečení je určen v lyžárně prostor s horkovzdušným vysoušečem obuvi a vysoušečem promoklého sportovní oblečení.

Parkoviště

Zatravněná zpevněná plocha sloužící pro parkování osobních vozidel hostů umožňuje parkování aut do váhy 3.500 kg. Vozidla se staví čelem k živému plotu. Není dovoleno jezdit autem po zahradě.

Lyžárna

Lyžárna společně se sušárnou lyžařských i sportovních bot a promoklého sportovního oblečení se nachází na konci parkoviště v samostatném objektu. Sušárna je vybavena plně automatickým horkovzdušným vysoušečem sportovní obuvi, vysoušeč je nastaven na noční provoz, aby ráno byly Vaše boty příjemně vyhřáté.

Provozní hodiny vysoušeče obuvi jsou vyznačeny v lyžárně. Sušárna promoklého oblečení se nastavuje dle potřeb.

 

Společenská místnost, bar „Sklep“

Společenská místnost je umístěna v suterénu objektu. Společenská místnost je otevřena denně od 18:00 hod do 23:00 hod., není-li dohodnuto jinak. Ve společenské místnosti není dovoleno konzumovat vlastní donesené potraviny nebo nápoje.  Pro větší uzavřenou skupinu je po dohodě možný pronájem společné přípravny/kuchyně v suterénu.  Za tohoto předpokladu, a za podmínky používání pouze kuchyňského nádobí a příborů, které jsou k dispozici v těchto společných prostorách, je pak možné konzumování vlastních potravin připravených v přilehlé přípravně. Tento společenský prostor je pak dle možností a dohody „uzavřené společnosti“ vyhrazen.

Cena za pronájem společné přípravny jídel je dle aktuálního platného ceníku za ubytování a služby.

Krb, který je umístěn v rohu místnosti, manipulace a obsluha krbu je vyhrazena pouze personálu penzionu.

 

 

Zahrada

Pro hosty je přístupná rozlehlá privátní zahrada. Hosté mohou zejména v letních měsících tuto zahradu plně využívat k odpočinku a relaxaci. V zahradě nejdete řadu okrasných dřevin, keřů a květin. Není dovoleno rostliny na zahradě řezat, trhat, lámat, přesazovat či jinak poškozovat zahradní úpravu.

 • Důležité upozornění pro zimní měsíce, zejména tehdy, kdy je střecha objektu zasněžená:

Vážení hosté, z důvodu historického ztvárnění střechy nebylo možno osadit střechu sněhovými rozrážeči, a tudíž hrozí pád sněhu ze střechy! Prosím dbejte pokynů provozovatele a nezdržujte se v místech, kde hrozí pád sněhu. Zejména dbejte s ohledem na danou skutečnost na bezpečí Vašich dětí.

 • Důležitá upozornění pro pobyt na zahradě v letním období:

 

 • Rozvody užitkové a pitné vody na zahradě

 

Na pozemku jsou dvojí rozvody vody, pitná a užitková voda určená pro závlahu. Prosím, při užití dbejte označení na kohoutku!

 • Automatický zavlažovací systém

 

Závlaha se na pozemku zapíná automaticky po jednotlivých segmentech obvykle v časných ranních hodinách.

 

 Není dovoleno:

 

 • manipulovat s ovládači automatické závlahy a jakkoliv manipulovat s tryskami závlahy.

 

 Důležité upozornění:

 • voda použitá pro zavlažování je užitková, není pitná!

 

 • Robotická sekačka Husqwarna

 Pro maximální komfort Vašeho pobytu je zahrada vybavena téměř bezhlučnou a k životnímu prostředí šetrnou robotickou sekačkou, což ale znamená dodržování jistých pravidel.

Není dovoleno:

 • sedat na robotickou sekačku,
 • jakékoliv manipulovat se sekačkou či její nabíjecí stanicí,
 • zabodávat ostré předmětů do trávníku (hrozí poškození naváděcích vodičů sekačky)

Důležitá upozornění:

 • sekačka je vybavena lokalizací GPS a vestavěným alarmem,
 • sekačka se v sezóně autonomně pohybuje po pozemku ve vymezené oblasti sečení v době od 18:00 do 6:00 hodiny.
 • Po 18:00 si z výše uvedeného důvodu nenechávejte věci volně položené na trávníku, vyhněte se přímému kontaktu se sekačkou! V opačném případě by mohlo dojít k poškození věcí i sekačky, i ke zranění.

Bazén

Na zahradě penzionu je k dispozici venkovní bazén o rozměrech 10×4 m a hloubce 1,5m, který je otevřen pro hosty v letních měsících od 10:00 hod do18:00 hodin, není-li domluveno jinak. V bazénu je slaná mořská voda, která je ohřívána tepelným čerpadlem.

U bazénu je k dispozici venkovní sprcha.

Před vstupem do bazénu se laskavě osprchujte a dbejte základních hygienických návyků.

Není dovoleno:

 • skákat do bazénu ze břehu a jinak záměrně vylévat vodu z bazénu přes přelivový žlábek
 • házet do bazénu jakékoliv předměty (vyjma koupacích pomůcek a hraček pro děti)
 • používat v okolí bazénu skleněné lahve nebo jiné předměty ze skla
 • koupání dětí bez stálého dozoru dospělé osoby
 • vstup s kožním onemocněním, otevřeným či hnisavým zraněním

Koupání v bazénu je na vlastní nebezpečí, bazén není střežen plavčíkem. Rodiče dbejte na bezpečnost svých děti. Bazén není oplocen.

Rodiče mějte i na paměti, že děti nemohou svým chováním u bazénu obtěžovat ostatní hosty, kteří si užívají své dovolené.

Upozornění:

 • Lehátka na terase u bazénu s lehkou hliníkovou konstrukcí mají omezenou nosnost a jsou určena pouze pro jednu osobu a postavení na pevnou plochu. Prosím nepřenášejte tato lehátka mimo prostor terasy. K použití v zahradě jsou k dispozici lehátka s jinou konstrukcí, která mohou být použita volně v trávě.

 Vířivka

Venkovní vířivka s celoročním provozem je umístěna nedaleko bazénu na jeho západní části a je určena max. pro 4 osoby. Vířivka není volně přístupná, její použití je možné pouze po objednání u provozovatele.

Cena za použití vířivky je stanovena v aktuálním platném ceníku pro ubytování a služby.

Voda ve vířivce je ohřívána na teplotu 37-38oC. Pokud máte zdravotní problémy, měli byste bedlivě uvážit její použití.

Před vstupem do vířivky je třeba se v apartmánu osprchovat a dbát dalších hygienických návyků. Vstup do vířivky se z hygienických důvodů doporučuje bez plavek. Pro větší pohodlí je možné i v průběhu pobytu objednat župan. Ceny jsou uvedeny v aktuálním platném ceníku za ubytování a služby.

Není dovoleno:

 • používat vířivku pro jiný způsob, než ke kterému je určená
 • házet do vířivky jakékoliv předměty, používat přísady do koupele nebo jiné rozpustné látky 
 • používat v okolí vířivky skleněné lahve nebo jiné předměty ze skla (skleničky)
 • záměrně vylévat vodu z vířivky
 • překračovat povolenou kapacitu vířivky (4 osoby)
 • vstup dětem do tří let věku
 • vstup starším dětem bez dozoru dospělé osoby
 • vstup s kožním onemocněním, otevřeným či hnisavým zraněním

Rodiče jsou odpovědní za své děti, prosíme, dbejte na jejich bezpečnost.

Altán a venkovní posezení

V severovýchodní části zahrady je zahradní altán, který je určen k odpočinku a relaxaci. Ve večerních hodinách slouží k posezení u grilování. Grilování je třeba předem domluvit s provozovatelem.

Laskavě žádáme hosty, kteří použijí venkovní textilní polstry, deky, společenské hry či hračky apod. o jejich navrácení při svém odchodu ze zahrady/balkonu/terasy zpět do úložných boxů a zároveň o navrácení případně dalších vypůjčených předmětů zpět provozovateli.

Multifunkční antukové hřiště

V dolní části zahrady je k dispozici hřiště. V současné době v rekonstrukci.

 

                                 Děkujeme Vám za dodržování pokynů v provozním řádu.

Věříme, že se výše uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Opatření byla přijata z důvodu vytvoření dobrých podmínek pro pobyt všech našich hostů. Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt!